Home  
|
  Welkom  
|
  Het herzieningsproject  
|
  De Commissie Maritiem Recht  
|
  Documenten  
|
  Nieuws en activiteiten  
|
  Links  
|
  Deze website  
 

Welkom

Philippe De Backer

Sedert 2007 werkt een Koninklijke Commissie aan de modernisering van het Belgisch scheepvaartrecht. De huidige wetgeving in het Wetboek van Koophandel dateert van de 19de eeuw. Het is dus duidelijk dat de maritieme wereld nood heeft aan een grondig vernieuwd wettelijk kader. De mondialisering van de scheepvaart en de talrijke initiatieven binnen de Europese Unie vergroten de nood aan een update van het wettelijk kader. Na 7 jaar van intensieve arbeid, ben ik als Staatssecretaris voor de Noordzee zeer verheugd u te kunnen aankondigen dat dit omvangrijke werk in een eindfase is gekomen.

De teksten, zowel van het publiekrechtelijk als van het privaatrechtelijk gedeelte, worden momenteel gefinaliseerd. Waar het publiekrechtelijk deel grotendeels een codificatie van de bestaande wetgeving inhoudt, moest het privaatrechtelijke aspect zo goed als artikelsgewijs tegen het licht worden gehouden. Dit leverde niet minder dan 10 blauwboeken op.

Op 18 juli 2016 zullen de teksten van het publiekrechtelijk gedeelte in een 11de Blauwboek aan het publiek voorgesteld worden. Vanaf dan start de volgende fase van het project. Nadien worden achtereenvolgens de Gewesten betrokken, zal het dossier voorgelegd worden aan de Ministerraad. Vervolgens wordt het naar de Raad van State gestuurd voor advies waarna de parlementaire procedure van start kan gaan.

Ik kijk er dan ook naar uit om, samen met alle partijen die hebben meegewerkt aan dit project - de administratie, de betrokken stakeholders en natuurlijk met de Commissie Maritiem Recht, - dit prestigieuze project af te ronden in de loop van 2017. België beschikt dan over een moderne wetgeving, aangepast aan de noden van het moderne scheepvaartlandschap. Zo zetten we ons land terug op de kaart als maritieme natie.

Philippe De Backer, staatssecretaris voor de Strijd tegen Sociale Fraude, Privacy en de Noordzee