Home  
|
  Welkom  
|
  Het herzieningsproject  
|
  De Commissie Maritiem Recht  
|
  Documenten  
|
  Nieuws en activiteiten  
|
  Links  
|
  Deze website  
 

De Commissie Maritiem Recht

De herziening van het Belgische zeerecht is in handen van van de Commissie Maritiem Recht, opgericht bij Koninklijk Besluit van 27 april 2007.

De Commissie Maritiem Recht is samengesteld als volgt:

Prof. Dr. Eric Van Hooydonk
Voorzitter van de Commissie Maritiem Recht
Professor Universiteit Gent
Advocaat
Prof. dr. Eric Dirix
Hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Raadsheer in het Hof van Cassatie
Prof. dr. Erik Franckx
Hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel
Prof. Wim Fransen
Gastdocent Université Libre de Bruxelles
Advocaat
André Henkes
Advocaat-Generaal bij het Hof van Cassatie en substituut Advocaat-Generaal bij het Hof van Justitie
Prof. Dr. Marc A. Huybrechts
Emeritus hoogleraar Universiteit Antwerpen en Katholieke Universiteit Leuven
Advocaat
Prof. Dr. Eduard Somers
Gewoon hoogleraar Universiteit Gent en hoofddocent Universiteit Antwerpen
Karel Stes
Voorzitter van de Belgische Vereniging voor Zeerecht
Marc Tysebaert
Adviseur-generaal Federale Overheidsdienst Justitie
Prof. Peter Van de Vijver
Gastdocent Hogere Zeevaartschool Antwerpen
Advocaat
Frans Van Rompuy
Directeur-Generaal Maritieme Zaken, Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Secretaris van de Commissie Maritiem Recht
Marc Nuytemans
Vertegenwoordiger van de Koninklijke Belgische Redersvereniging

De Commissie Maritiem Recht kan worden gecontacteerd via haar voorzitter: Prof. Dr. Eric Van Hooydonk, Emiel Banningstraat 21-23, B-2000 Antwerpen, T +32 3 238 67 14, F +32 3 248 88 63, E eric@ericvanhooydonk.be