Home  
|
  Welkom  
|
  Het herzieningsproject  
|
  De Commissie Maritiem Recht  
|
  Documenten  
|
  Nieuws en activiteiten  
|
  Links  
|
  Deze website  
 

Deze website

Deze website is een idee van Eric Van Hooydonk en Marc Nuytemans en werd ontworpen door Eric Van Hooydonk en Mia De Wilde. Hij wordt beheerd door Mia De Wilde.

Noch de beheerder, noch de Belgische Staat, noch de leden van de Herzieningscommissie noch welke andere op deze website vermelde persoon ook is aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden of andere gebreken, van welke aard ook, en wat ook de gevolgen zijn.

Alle rechten, waaronder auteursrechten, op de teksten en afbeeldingen op deze website berusten bij Eric Van Hooydonk, behalve waar uitdrukkelijk andere auteurs zijn vermeld.