Home  
|
  Welkom  
|
  Het herzieningsproject  
|
  De Commissie Maritiem Recht  
|
  Documenten  
|
  Nieuws en activiteiten  
|
  Links  
|
  Deze website  
 

Nieuws en activiteiten

Voorstelling van de Franstalige versie van de Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek

Recente ontwikkelingen inzake binnenvaartbeleid en -wetgeving

Luik, dinsdag 16 juni 2015

Programma en inschrijvingsformulier